Rzeczpospolita Online

28.04.2010 Zespół Plio.pl

Od lutego 2007 do kwietnia 2010 Michał Prysłopski kierował Rzeczpospolitą Online

Obrazek niżej podpisany
Rzeczpospolita Online - wersja dojrzała - 2009

„I would like to thank you very much for three years of cooperation. As I am sure you recognised, I really appreciated your cooperation. You joined the company at a very critical moment, critical both to the business and also to me personally. I am very glad for the personal help and support you ment to me. And I feel pretty sure that you also enjoyed your time in Presspublica.”

Truls Velgaard, Country CEO (Poland), Mecom Group

Zakres odpowiedzielności

 • Transformacja prostego archiwum gazety papierowej w aktualny, multimedialny serwis informacyjny
 • Transformacja organizacji i kultury współpracy między redakcją „papieru” i wydawcami serwisów internetowych
 • Kierowanie projektem nowego CMS-u
 • Znaczący wzrost przychodów przy zachowaniu rentowności
 • Wzrost liczby użytkowników samej Rzeczpospolitej Online z 0,87mln do 2,73mln (GemiusTraffic — waluta używana przez właścicieli)

Wybrane projekty zrealizowane w tym czasie

 • Całkowite przebudowanie serwisów rp.pl, zyciewarszawy.plparkiet.com
 • Serwis blogów "Rzeczpospolitej"
 • Serwisy dla profesjonalistów: Dobra Firma, Prawnicy, Samorząd, Sfera Budżetowa
 • Serwisy Prawo dla Ciebie, Podróże, Nieruchomości
 • Nowa wyszukiwarka w serwisie we współpracy z firmą Netsprint
 • e-sklep z książkami
 • Serwis dla szkoleń „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” — prezentacja oferty, informacje dla uczestników, sklep z e-szkoleniami
 • Uruchomienie telewizji internetowej tv.rp.pl
 • Serwis akcji "Wybieramy 7 Cudów Polski"
 • Mechanizm do podpisywania listów protestacyjnych i listów poparcia

Zobacz zdjęcia jako osobne strony: Rzeczpospolita Online - wersja dojrzała - 2009